Ženidba

 

Priprema za sklapanje katoličke ženidbe

 

Ženidba je najvažniji događaj u životu muškarca i žene koji se vole. Za nj se treba dobro pripremiti. Potrebno se upoznati s bitnim svojstvima katoličke ženidbe, s uvjetima za sklapanje ženidbe i s pravima i obvezama koje proizlaze iz sklopljene katoličke ženidbe. Zato se u mnogim župama organizira zaručnički tečaj priprave za sklapanje katoličkoga braka.

U prostorijama Hrvatske katoličke misije Offenbach/M (Marienstr. 38) održat će se 17.- 19. veljače 2022. s početkom u 19.00 sati, zaručnički tečaj. Na zaručničkom tečaju mladi zaručnici bit će upoznati sa svim pojedinostima potrebnima za sklapanje katoličke ženidbe.