Ženidba

Priprema za sklapanje katoličke ženidbe

ZARUČNIČKI TEČAJ 2023.

Zaručnički tečaj održat će se

u Hrvatskoj katoličkoj župi Frankfurt, 25. i 26. 02. 2023.

Sve prijave za tečaj idu preko župnog ureda u Frankfurtu.

Telefon: 069 / 723 125 ili mailom: kkg-frankfurt@bistum-limburg.de

TEČAJ IMA DVA TERMINA, ZARUČNICI MOGU ODABRATI TERMIN KOJI IM BOLJE ODGOVARA!