Vjerunauk

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VJERONAUK ZA KRIZMANIKE I PRVOPRIČESNIKE

PRVA SVETA PRIČEST BITI ĆE 19.6., A SVETA KRIZMA 3.7.

OD 18.5. NASTAVLJAMO S VJERONAUKOM I NEPOSREDNOM PRIPRAVOM ZA PRVU SVETU PRIČEST I SVETU KRIZMU

Hainhausen: Utorkom u 16.00 sati, prvopričesnici

                                      17.00 sati, krizmanici

Sprendlingen: Petkom u 16.00 sati, prvopričesnici i krizmanici

Offenbach: Subotom u 10.00 sati, prvopričesnici (1.grupa) - Krizmanici, 8. razred

                                  u 11.00 sati, prvopričesnici (2. grupa) - Krizmanici, 9. razred

.....................................................................................................................................................................................................................

 

 

VJERONAUČNA POUKA ZA KRIZMANIKE:

https://pozeska-biskupija.hr/2020/10/02/katehetska-grada-u-pripravi-kand...

 

 

 

 

VJERONAUČNA POUKA ZA PRVOPRIČESNIKE:

 

Tema: SAKRAMENT EUHARISTIJE

"euharistia" znači zahvaljivanje

1. Kad je i kako ustanovljena sveta Misa?

Isus je ustanovio svetu misu na Posljednjoj večeri

kada je uzeo kruh i rekao:

Uzmite i jedite od ovoga svi:  

ovo je moje tijelo koje će  se za vas predati.

Nakon toga uzeo je kalež s vinom i rekao:

Uzmite i pijte iz njega svi:

ovo  je kalež moje krvi novoga i vječnoga

saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha.

Ovo činite meni na spomen!

 

2. Sveta Misa ima 4 glavna dijela: 

Uvod: ulazna pjesma i pozdrav, pokajnički čin, Slava i zborna molitva

Služba riječi: 1.čitanje, pripjevni psalam, 2.čitanje, Evanđelje, propovijed,

Vjerovanje i vjernička molitva

Euharistijska služba: prinos darova, darovna molitva, predslovlje i euharistijska molitva

Pričesni obredi: Oče naš, znak mira, pričest, popričesna molitva, blagoslov i otpust

 

3. Kako je Isus prisutan u svetoj Misi?

-  Po svojoj riječi, pod prilikama kruha i vina,

po svećeniku, po zajednici vjernika

i po svakom vjerniku pojedinačno (ako je dostojan)

 

4. Sv. Misa – izvor i vrhunac svega

-  Sv. Misa je najsavršenija molitva

-  Sv. Misa je veza jedinstva s Bogom

i sa zajednicom vjernika

 

Kruh i vino – simboli su života i ljudske radosti

Gozba – je zajedničko blagovanje, zajedničko jelo

Žrtva – odreknuće od nečega da bi se to darovalo  nekom drugom

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tema: VELIKI ČETVRTAK - POSLJEDNJA VEČERA

Na današnji dan Isus je ustanovio dva sakramenta: Euharistiju i Sveti red.

 

 

Isus je imao 12 učenika. Oni su Isusovi Apostoli. Njih je Isus poslao po cijelome svijetu i dao im zadatak da krste sve ljude. Tako smo i mi krštenjem postali Isusovi  učenici.

Isus nam se na posljednjoj večeri darovao u znaku kruha i vina. Pred Apostolima je uzeo kruh i rekao:

Uzmite i jedite od ovoga svi ovo je tijelo moje koje će se za vas predati!

Zatim je uzeo čašu, kalež, s vinom i rekao:

Uzmite i pijte iz njega svi ovo je kalež moje krvi Novoga i vječnoga Saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha.

Tada je dao zapovijed:

Ovo činite meni na spomen!

 

 

Posljednja večera bila je prva     S__E__ A      M __ __ A.

Apostoli su bili prvi      P __ V __ P __ I __ E __ __ I __ I.

Isus je posljednju večeru slavio na   V __ L __ K __     Č __ __ V __ T __ __.

Mi  posljednju večeru ponavljamo u  svakoj  _________________________.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TEMA:  ISPOVIJED ILI POMIRENJE

Skrament  Ispovijedi ili pomirenja Isus je ustanovio na Uskrs.

Ispovijed je sakrament u kojumu nam Isus oprašta naše grijehe.

Pet uvjeta za valjanu svetu ispovijed:

  1. Promisliti grijehe
  2. Pokajati se za grijehe – žao mi je
  3. Odlučiti da nećeš više griješiti
  4. Iskreno ispovjediti sve svoje grijehe
  5. Izvršiti pokoru za svoje grijehe.

U temeljitoj i valjanoj ispovijedi ponovno zadobivamo: Pomirenje s Bogom sa svojim bližnjima i sa samim sobom

Kad se trebamo ispovijedati

1. Kad na duši imamo težak grijeh

2. Za velike katoličke blagdane

3.Češće, kad nam savjest ili duhovna potreba nalaže. 

 

Kako se ispovijeda:

Dolazeći pred svećenika reci:     Hvaljen Isus i Marija!

Potom klekni i prekrsti se:         U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Zatim reci:                                Skrušeno ispovijedam svoje  grijehe ovo je moja prva  sveta ispovijed.

Potom iskreno kaži sve svoje grijehe: Nakon toga svećenik te može nešto upitati, savjetovati ili ti odmah dati pokoru koju trebaš izvršiti za svoje grijehe.

Potom moli čin pokajanja:

Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro.
Mrzim sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.

 

Svećenik moli jednu kratku molitvu, pa ti potom podjeljuje oproštenje grijeha ovim riječima:

Ja te odrješujem od grijeha tvojih  u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Ti odgovori: Amen!

Nakon toga svećenik ti kaže:

Gospodin ti je otpustio grijehe. Pođi u miru!

            Ti odgovori: Bogu hvala!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vjeronauk

Hainhausen, Eppsteinerstr. 16, 63110  Rodgau

  • Utorak, 3. raz. (prvopričesnici), 16 sati

                

Offenbach, Marienstr. 38, 63069 Offenbach

  • SUBOTA,   PRVOPRIČESNICI, I.grupa 10-11, II.grupa 11.-12. sati

Sprendlingen, Eisenbahnstr. 57, 63303 Dreieich

  • PETAK,  3. raz. (prvopričesnici), 16 sati

              

 

 

 

                                         

 

 

 
     
     
     
   
   

 

 

Sprendlingen
Subota 3 razred (prvopričesnici)   10:00
8 razred (krizmanici)
4-7 razred
10:00
11:00

 

Hainhausen
Utorak

3 razred (prvopričesnici)  

8 razred (krizmanici)                              

16:00

17:00